SLUŽBY A PŘIHLÁŠKY

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ

angličtina, němčina, španělština ruština, italština, latina, portugalština, francouzština a čeština pro cizince. Ostatní jazyky dle zájmu.

CAMBRIDGE ENGLISH

Přípravné kurzy u nás a zkoušky u partnerů se slevou a doručením diplomů do Rakovníka.

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY A POHOVORY

Přijímací zkoušky (do primy, výběrových 6.tříd, SŠ, VŠ), závěrečné zkoušky, maturita a ostatní zkoušky a certifikáty

DOUČKO ŠKOLNÍCH (NEJAZYKOVÝCH) PŘEDMĚTŮ

matematika, fyzika, chemie, biologie, IT, ...
Prostě vše, co je potřeba 🙂

PŘEKLADY

angličtina, němčina, ruština, ukrajinština, italština, španělština, francouzština, holandština aj.

standardní i soudně ověřené

TLUMOČENÍ

angličtina, němčina, ruština

ostatní jazyky dle domluvy